Coaching

intrinsiekemotivatie_coaching.jpg

Intrinsieke motivatie

Je kunt alleen blijvend veranderen door je hart te volgen. Door te werken vanuit wat jou persoonlijk motiveert. Wij helpen jou om die intrinsieke motivatie te vinden en zorgen dat ze de kern wordt van je werk. Dat is coaching vanuit intrinsieke motivatie. 

avontuur_coaching.jpg

Avontuur

Als je blijft doen wat je altijd al deed, kom je niet verder. Om te groeien is het belangrijk om je grenzen te verleggen. Dat kan spannend zijn. Wij gaan dat avontuur graag met je aan. Wij dagen je uit om je dromen concreet en haalbaar te maken. Dat is avontuurlijke coaching.

coaching_hierennu.jpg

Het hier en nu

Je kunt zo druk zijn in je werk, dat je overspoeld raakt. Als je snel van slag raakt en je gedachten hebt die je niet verder brengen, dan helpen we je om weer overzicht te krijgen over je situatie. We kijken wat er objectief gezien gebeurt. Dat is coaching vanuit het hier en nu. 

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij wij op interactieve wijze de gecoachte aanzetten tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei

  • het vergroten van zelfvertrouwen

  • het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Waarom wij coachen

Wij willen organisaties helpen groeien door verschillen in gedrag tussen medewerkers te benoemen. Groeien naar meer tevredenheid onder medewerkers en klanten. Samen werken aan een open werksfeer en een cultuur waarin vanuit vertrouwen en een veilig gevoel met elkaar kan worden gecommuniceerd. Dat is waarom wij on the job  (team)coaching uitvoeren. 

Hoe wij dat doen

Het begint met contact: een oriënterend gesprek. Als blijkt dat we iets voor je kunnen betekenen, gaan we een eerste (intake) gesprek voeren.

 

Wij geloven dat coaching op de plek waar jij je het prettigst voelt, het meest effectief is. De setting van deze gesprekken is zelf te kiezen: online, op locatie, buiten (voor avontuurlijke coaching is dit een vereiste).