Onderzoek & advies

Interculturele vergelijking

Deze methode kan zowel worden toegepast binnen multiculturele teams als in bedrijven met afdelingen met verschillende culturen. 

Waarom?

Medewerkers binnen teams hebben allemaal een andere achtergrond. Dus culturele verschillen zijn er altijd.

Tussen verschillende afdelingen van een bedrijf spelen vrijwel altijd culturele verschillen. Zeker waar het gaat om aparte teams, afdelingen binnen een bedrijf, of meerdere locaties van één bedrijf. Als het vermoeden bestaat dat deze culturele verschillen optimale samenwerking in de weg staan, is het goed daar specifiek aandacht aan te besteden.

Hoe?

Om een vergelijking te kunnen maken tussen individuen of teams met verschillende culturele achtergronden, vult ieder individu eerst cultuurscan in. Dit is een vragenlijst waarin alle aspecten van culturen naar voren komen. De informatie uit de cultuurscan wordt geanonimiseerd.​ Dit geeft een eerste beeld. Daarmee kun je als bedrijf zelf verder aan de slag. Wij kunnen ook een advies uitbrengen over hoe te handelen, op basis van doelstellingen die we samen met de betreffende teams vaststellen.