Onderzoek & advies

De focusgroep

Een focusgroep is een groep medewerkers die een afspiegeling van (een afdeling binnen) het bedrijf vormt en onderwerpen bespreekt die betrekking hebben op de organisatie. Dit kan een goede aanvulling zijn op een enquête of een serie interviews. 

 

Wanneer doen we dit?

Bij focusgroepen komt weinig statistiek kijken. Ze dienen ook niet ter vervanging van enquêtes, maar zijn eerder een aanvulling daarop. Je kunt een focusgroep bijvoorbeeld gebruiken om de inhoud van een enquête te evalueren en aan de hand van de uitkomsten de enquête aanpassen.

Waarom?

Focusgroepen geven meestal meer inhoudelijke informatie over de antwoorden die op vragen in enquêtes zijn gesteld. Dit vraagt wel om een sfeer van onderling vertrouwen in de focusgroep, zodat iedereen ook open en eerlijk durft te zijn. Als het om persoonlijke en/of gevoelige onderwerpen gaat, kan het handiger zijn om een interview te houden.