Disclaimer voor de Website

Deze website www.antropologica.net (de “Website”) is eigendom van Antropologica B.V. (hierna te noemen “Antropologica”), een onderneming met adres Leidseveer, 2-10, Utrecht. Antropologica is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75972190.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Inhoud Website

Antropologica behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.


Antropologica besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

 

Aansprakelijkheid

Antropologica is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Antropologica tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

Antropologica is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Antropologica is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Antropologica niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Antropologica voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antropologica is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.


Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Antropologica via administratie@antropologica.net.