Onderzoek & advies

De enquête

Komt binnenkort

Een enquête is een vragenlijst die wij laten beantwoorden door meerdere personen. Vaak komt hier nuttige informatie uit voort die een beeld geeft van percentages medewerkers met een bepaalde visie, behoefte, probleem of mening.

Enquêtes zetten we in voor verschillende doelen. Elk doel kent zijn eigen specifieke manier van enquêtes afnemen. Om een idee te krijgen voor welke verschillende doelen het afnemen van een enquête gebruikt kan worden en op welke manier, hebben we hieronder een overzicht gemaakt.

Cross-sectioneel onderzoek

Bij cross-sectioneel onderzoek wordt op één moment onderzoek gedaan. Dit kan wel tegelijkertijd onder meerdere teams binnen een organisatie. Het doel van een cross-sectioneel onderzoek is om vast te stellen wat de waarde is van een aantal variabelen. De gekozen onderzoekspopulatie is een representatieve dwarsdoorsnede van de volledige populatie. Een cross-sectioneel onderzoek kan handig zijn om een idee te krijgen of een bepaald probleem speelt binnen een organisatie.

Longitudinaal onderzoek

Het is mogelijk meerdere cross-sectionele onderzoeken met een regelmatig interval achter elkaar te doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Het doel van een longitudinaal onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe een bepaalde variabele zich binnen dezelfde populatie door de tijd heen ontwikkelt. De effectiviteit van beleid kan op deze manier bijvoorbeeld gemeten worden.

Enquête met interviewer

Bij een enquête met gesloten vragen kunnen enquêtes prima via de computer worden afgenomen. De invulinstructie staat er per vraag bij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan multiple-choicevragen en vragen waarbij een Likert-schaal moet worden ingevuld. Een vraag met een Likert-schaal kan er zo uitzien: "Hoe gelukkig ben je in je werk? 1 is bijzonder ongelukkig. 5 is bijzonder gelukkig. 3 is gemiddeld."

Naarmate er meer open vragen in een enquête staan, wordt het interessanter om een interviewer in te zetten om de vragen te stellen. Daarmee wordt het meer een kwalitatief onderzoek. Oftewel: er wordt niet meer simpelweg in percentages geteld in de resultaten, maar je hoort echt van je medewerkers hoe ze ergens over denken. Over de vragen die je als organisatie wilt stellen, kunnen we samen nadenken.

 

Als het gesprek tussen interviewer en geïnterviewde een vrijwel volledig open karakter heeft, waarbij hooguit aan de hand van bepaalde onderwerpen het gesprek gevoerd wordt, noemen wij dat een interview. Klik hier als je daarover meer informatie wilt.