Onderzoek & advies

Interviews

Interviews zijn gesprekken tussen maximaal drie deelnemers: 1 interviewer en 1 of 2 respondenten. Een respondent is degene die de vragen beantwoordt.

(Semi-)gestructureerd

In een interview worden soms vooraf vastgestelde vragen beantwoord. Dit heet een (semi-)gestructureerd interview. Het is wat de meeste mensen zich voorstellen als ze aan een interview denken: het kent een vooraf vastgestelde tijd en plaats en vooraf geformuleerde vragen. Hierbij wordt een handleiding gevolgd door de interviewer. Dit type interview is handig als er weinig andere mogelijkheden zijn om iemand te interviewen. Bijvoorbeeld als iemand een volle agenda heeft, of maar beperkte tijd op een bepaalde plek aanwezig is.

Informeel

Het is ook mogelijk een interview compleet spontaan te laten verlopen. Zowel het moment waarop als de inhoud zijn dan volledig vrij. Dit heet een informeel interview. Omdat er geen geen vooraf afgesproken tijd en inhoud gekoppeld is aan dit type interview, is het bij uitstek geschikt om uit te voeren terwijl mensen aan het werk zijn. Daarom zijn informele interviews een belangrijk onderdeel van participerende observatie.

Ongestructureerd

Een gesprek waarbij het tijdstip van te voren vaststaat heet, maar er niet met een vooraf vastgestelde structuur gewerkt wordt, heet een ongestructureerd interview. Dit type interview zit tussen het semi-gestructureerde interview en het informele interview in. De tijd en plaats staan van te voren vast en het thema van het interview is duidelijk. De vragen zijn niet van te voren geformuleerd. Het doel van dit type interview is om de respondent vanuit de eigen beleving zijn/haar verhaal te laten doen. Dit type interview wordt gebruikt als er voldoende tijd is en dezelfde respondenten op verschillende momenten geïnterviewd kunnen worden. Als die tijd en ruimte er is, kun je met dit type interview kwalitatief echt de diepte in.