Onderzoek & advies

survey_onderzoek.jpg
Komt binnenkort

Enquête

Een vragenlijst die wij laten beantwoorden door meerdere personen. Die personen zijn representatief voor een grotere groep medewerkers. Vaak komt hier nuttige informatie uit voort die een beeld geeft van percentages medewerkers met een bepaalde visie, behoefte, probleem of mening.

probe_onderzoek.jpg
Komt binnenkort

Culturele sonde

Deelnemers ontvangen een toolkit en doen een zelfrapportage. De toolkit is voorzien van een camera, pennen, schaar, stickers, etc. Deelnemers bedenken zelf antwoorden op vragen van de onderzoekers. Zo wordt spelenderwijs data verzameld en iedereen bij het onderzoek betrokken. 

interview_onderzoek.jpg

Interviews

Interviews zijn één op één gesprekken. In een interview worden soms vooraf vastgestelde vragen beantwoord. Het is ook mogelijk een interview spontaan te laten verlopen. Afhankelijk van het doel van het interview worden vragen open of gesloten gesteld.

cross_onderzoek.jpg

Cross-culturele vergelijking

Het is mogelijk dat een partner met meerdere vestigingen werkt volgens dezelfde regels, maar dat deze regels per locatie verschillend worden geïnterpreteerd. Door vestigingen met elkaar te vergelijken komen wij hier achter en kan hier op worden gehandeld.

focusgroep_onderzoek.jpg

Focusgroep

Een focusgroep is een groep mensen die een afspiegeling van (een afdeling binnen) het bedrijf vormt.

In deze groep worden thema's besproken die betrekking hebben op de organisatie. Dit kan een goede aanvulling zijn op een enquête of een serie interviews. 

parciticperendeobservatie_onderzoek.jpg

Participerende observatie

Een van de belangrijkste onderzoeksmethoden. De beste manier om een groep mensen te begrijpen, is door gedurende een langere periode met hen om te gaan en te observeren. Pas dan krijg je een accuraat beeld van de cultuur binnen een groep en het gedrag.

Sommige situaties, problemen of uitdagingen vragen om een diepere aanpak, een frisse onderzoekende blik. Daarom biedt Antropologica onderzoek en advies aan, op maat gemaakt. Wij zijn het analytische, wetenschappelijke extra paar ogen dat onderzoekt, verklaart en een passend advies en mogelijke oplossingen geeft.

Hoe?

Concreet betekent dit dat wij de mogelijkheid bieden om observaties, interviews en vragenlijsten te combineren in een onderzoekstraject, waarna wij op verzoek advies geven. Ons advies is altijd gebaseerd op grondig onderzoek, op basis van degelijke onderzoeksmethoden.

Maatwerk

Een probleem of vraagstuk wordt door ons onderzocht op de manier die past bij jouw organisatie. Wij vinden het belangrijk een passende oplossing te bieden. Wij denken daarom doorlopend mee en zoeken naar methoden die daadwerkelijk helpen bij het oplossen van het probleem.

Onderzoeksmethoden

Zoals je ziet, bestaan er veel verschillende onderzoeksmethoden. De methoden die we kiezen, hangen samen met de vraag en behoefte van jou als klant. In het overzicht hierboven vind je de meest gebruikte methoden, maar er zijn er meer. Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek!