Onderzoek & advies

Participerende observatie

Dit is één van de belangrijkste onderzoeksmethoden die Antropologica toepast. Het gaat uit van de veronderstelling dat de beste manier om een groep mensen te begrijpen, is door gedurende een langere periode nauw met hen om te gaan en hen te observeren.

 

Hoe?

De kern van deze onderzoeksmethode is veldwerk. We komen langs op het bedrijf en lopen mee met het team. Participerende observatie kan online uitgevoerd worden, maar alleen als het team zelf al van nature online werkt. De medewerkers zijn er bij participerende observatie van op de hoogte dat wij onderzoek doen terwijl wij meelopen.

Waarom?

Rik werkt sinds 2003 in de gehandicaptenzorg en heeft met verschillende doelgroepen gewerkt. Meedraaien in een team in de gehandicaptenzorg is voor hem gesneden koek. Tymo heeft ruime ervaring in het werken bij financiële instellingen en kan daar dus probleemloos meedraaien. De privacy van alle betrokkenen blijft uiteraard gewaarborgd.

Succes

Om participerende observatie tot een succes te maken is het belangrijk dat wij voor tenminste een maand kunnen meedraaien in de teams waarover van ons advies wordt gevraagd. Een snellere beoordeling (rapid assessment) kan binnen een paar weken gedaan worden. Bij de rapid assessment gaan we met een vooraf vastgestelde set vragen meedraaien in de betreffende teams en brengen we daarna advies uit. Dit heeft het voordeel dat er snel een advies ligt, maar het nadeel dat het advies niet tot blijvende veranderingen leidt.