Hoe Antropologica jouw organisatie verder helpt

Bij de meeste organisaties wordt gewerkt in teamverband. De nadruk ligt daardoor op samenwerking en waar mensen samenwerken, gaan dingen soms mis. Als er geen heldere doelstelling en taakverdeling is, weten mensen niet waar zij aan toe zijn. Er wordt dan niet efficiënt met elkaar samengewerkt en niet duidelijk met elkaar gecommuniceerd. De nadruk komt dan te liggen op verschillen tussen mensen, in plaats van de overeenkomsten. Veranderende behoeften van medewerkers en klanten vragen om verandering van de organisatie. Door als organisatie te blijven inspelen op deze behoeften, blijf je relevant. Soms wil je wel veranderen, maar heb je er de tijd of de handvatten niet voor om dit voor elkaar te krijgen.


Als je een verandering in je organisatie doorvoert, krijg je te maken met een aantal problemen. Die problemen hebben te maken met weerstand bij medewerkers en met het feit dat veranderen tijd en geld kost.

Doorgaan op de oude manier kost in de beleving van medewerkers vaak minder energie dan veranderen. Als een veranderproces wordt ingezet leidt dat vaak tot ontkenning, boosheid of verdriet. Mensen gaan dan onderhandelen en vechten om de situatie zoveel mogelijk te houden zoals hij is. Veranderen kost op de korte termijn veel tijd en geld, omdat je tijdens het veranderproces niet bezig bent met de core business van je bedrijf. Op de lange termijn levert het juist meer tijd en geld op.


Antropologica zorgt ervoor dat het veranderproces efficiënt verloopt en dat er blijvende oplossingen worden gevonden. Wij brengen rust in het veranderproces door te werken naar draagkracht. Daarmee voorkomen wij dat medewerkers in paniek raken en niet langer bereid zijn te veranderen. Het is belangrijk om in te gaan op wat de medewerker leuk vindt om te doen. Wij doen dat onder andere door persoonlijke gesprekken aan te gaan waarin medewerkers kunnen aangeven wat ze echt willen.


Antropologica begeleidt organisaties bij het oplossen van deze problemen en het omgaan met de emoties die er mee samenhangen. Dat doen wij door de wetenschap te vertalen naar de praktijk.


In 2016 heeft het iOpener Institute een onderzoek gedaan onder 41.000 werknemers (The Science of happiness at work). Daaruit blijkt dat gelukkige werknemers in verhouding tot de minst gelukkige werknemers:

  • 90% minder ziekteverzuim laten zien;

  • 6 keer zoveel energie hebben;

  • Van plan zijn om 2 keer langer te blijven bij de organisatie;

  • 2 keer zo productief zijn.

Een tweede onderzoek in 2016, gedaan door Butler en Kern (The PERMA-profiler: A brief multidimensional measure of flourishing.), onder 32.000 werknemers wereldwijd, concludeert dat gelukkige werknemers:

  • Positieve emoties ervaren

  • Opgaan in hun werk (flow ervaren)

  • Zich ondersteund voelen door hun sociale netwerk

  • Zich waardevol en succesvol voelen

Veranderen heeft dus zin, maar hoe doe je dat eigenlijk? Het begint bij bewustwording. Welke normen, waarden en overtuigingen leven er onder je medewerkers? Welk gedrag vertonen ze? Door aan te sluiten op deze beginsituatie kun je je medewerkers beter meenemen in de verandering. Het is belangrijk om je medewerkers te leren waar ze goed in zijn en hoe er door anderen naar hen gekeken wordt. De rolverdeling binnen de organisatie stem je af op deze competenties en waardering. Een succesvolle verandering leidt tot meer gemotiveerde werknemers die zichzelf willen blijven ontwikkelen en die met elkaar praten, in plaats van over elkaar. Dit is gelijk een mooi beginpunt voor organisaties die graag zelfsturende teams willen die goed functioneren.


Door uit te gaan van wat werknemers zelf willen en aankunnen en afspraken duidelijk vast te leggen, is de kans groot dat de doorgemaakte verandering stand houdt. Om dat te bereiken, begeleiden we teams bij veranderprocessen in effectieve workshops en coaching van individuele werknemers die graag extra ondersteuning willen bij het aangaan van dit proces. Een veranderproces vraagt om een integrale aanpak. Daarom bieden wij ook onderzoek en advies als je voor je organisatie de aandachtspunten van het veranderproces in kaart wilt brengen, of van te voren advies wilt over de stappen die je wilt zetten om het veranderproces succesvol te laten verlopen.


Boek ons vandaag nog op www.antropologica.net


(Of boek ons niet en blijf het doen zoals je het altijd gedaan hebt. ;-) )

228 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven