• Timothy

In vijf stappen naar effectievere communicatie

Bijgewerkt op: 13 okt. 2021

In de agile/scrum methodiek die vooral in de financiële sector veel wordt gebruikt, wordt altijd uitgegaan van een interdisciplinair ontwikkelteam, zodat er vanuit verschillende expertises en invalshoeken een antwoord gevonden kan worden op een vraagstuk. Het op deze manier in je voordeel gebruiken van verschillen kan bijzonder effectief zijn. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg heeft één van de meer effectieve communicatie methodes ontwikkeld: geweldloze communicatie. Dat is communicatie waarin je zo communiceert, dat je jouw behoeften aangeeft en de ander daarop kan anticiperen. Zonder de ander dingen te verwijten, maar juist door verbinding te zoeken met de ander. Antropologica is hier groot voorstander van.


Van behoeften naar verbinding

Geweldloze communicatie wordt ook wel verbindende communicatie genoemd, omdat je op zoek gaat naar een dieper gelegen intentie van de ander: de reden voor zijn of haar communicatiestijl. Deze vorm van communicatie vindt Antropologica het meest bruikbaar voor het proberen te begrijpen van elkaars behoeften. Je kunt écht tot de kern komen, je durft je behoeftes uit te spreken en ze te vertalen naar een verzoek. Dit verzoek kan de ander inwilligen of niet.


Giraffe en jakhals

In de geweldloze methode van communiceren ben je (in de meeste situaties) de giraffe of de jakhals:


  • De giraffe is iemand die vriendelijk en rustig waarneemt, zijn of haar gevoelens onder woorden brengt en durft te praten over behoeften van zichzelf en de ander.


  • De jakhals is de competitief ingestelde persoon die (ver)oordeelt, eist, manipuleert, klaagt en aanvalt. De jakhals is bang om buitengesloten te worden.


Wat betekent dit voor jou? Je volgt vijf stappen om tot de ideale communicatie te komen. Met in je achterhoofd de giraffe: die wil je zijn! De jakhals laat je zoveel mogelijk in zijn kooi in de dierentuin :-)


Stap 1

De eerste stap is om niet te interpreteren (NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander), maar om te observeren. Die observaties vertaal je door ‘Ik zie…’ of ‘Ik hoor…’. Je maakt een objectieve waarneming over gedrag, waarbij je het bij de feiten houdt. Laten we deze stap invullen door een veelvoorkomende situatie te nemen: ‘Ik zie dat je de afwas niet hebt gedaan.’


De valkuil in deze eerste stap is dat je alsnog gaat interpreteren (invullen voor een ander). Dit kun je voorkomen door je zoveel mogelijk bewust te zijn van het feit dat je een observatie communiceert, en niet jouw mening daarover.


Stap 2

De tweede stap is dat je de ander vertelt wat deze observatie met jou doet. Blijf hierin zoveel mogelijk bij jezelf! Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je de afwas niet hebt gedaan (stap 1), ik merk dat ik mij daardoor teleurgesteld voel.’


De valkuil in deze stap is dat je denkt je gevoelens te beschrijven, maar dat je op een emotionele manier alsnog de situatie invult, in plaats van te beschrijven wat jij bij de situatie voelt.


Stap 3

Dit is misschien wel de lastigste stap. Je verbindt hier jouw observatie uit stap 1, en het gevoel van stap 2, aan een onderliggende behoefte. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je de afwas niet hebt gedaan (stap 1), ik merk dat ik mij daardoor teleurgesteld voel (stap 2), omdat ik behoefte heb aan het verdelen van de huishoudelijke taken. Ik doe de afwas bijna altijd al.’


Let op: de valkuil hier is dat je teveel op de details gaat zitten, terwijl het in deze stap de bedoeling is om uit te zoomen om je uiteindelijke doel (communiceren waar je behoefte aan heb) niet uit het oog te verliezen!


Stap 4

In de vorige drie stappen heb je 1) je observatie gecommuniceerd, 2) het gevoel wat jij daarbij krijgt gecommuniceerd en 3) gecommuniceerd waar jij dan eigenlijk wél behoefte aan hebt. In de vierde en laatste stap communiceer je vervolgens je verzoek: het gedrag dat jij graag in de ander zou zien, in plaats van het gedrag wat je observeert. Het is belangrijk dat je een specifiek en helder verzoek aan de ander doet, waar hij of zij daadwerkelijk iets mee kan.


De valkuil in deze stap is dat je eist wat je van de ander verwacht. Het werkt beter om een verzoek te doen en de mogelijkheid tot veranderen bij de ander neer te leggen. De ander heeft hierdoor het gevoel zelf de keuze te mogen maken. Dit werkt altijd beter dan het stellen van een ultimatum (harde eis).


Stap 5

Wij zouden Antropologica niet zijn als wij op deze prachtige methode niet nog iets aan te vullen hebben. Wij vinden dat er nog een vijfde stap aan kan worden toegevoegd, namelijk het verplaatsen in de ander. Want zonder begrip voor de ander, kun je niet effectief met hem of haar communiceren. Ben jij in je communicatie vaker een jakhals of een giraffe? Laat het ons weten!

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven