Omgaan met leeftijdsverschillen

Op 11 mei gaven wij de workshop "medewerkers betrokken houden". Daar kwamen generatieverschillen aan bod. Hoe ga je om met de eisen die millennials stellen bij sollicitatie? En hoe voorkom je dat ze bij een beter aanbod gemakkelijk van werkgever wisselen? In dit artikel gaan we wat dieper in op die vragen. En zullen we zien dat het niet zoveel uitmaakt wanneer je geboren bent, maar wel wat je leeftijd is.


Generaties doen er niet toe

Wetenschappelijk onderzoek biedt geen bewijs voor de effectiviteit van onderscheid maken tussen generaties op de werkvloer. (Stassen, Anseel & Levecque, 2016) Natuurlijk kun je je personeel indelen naar generatie, maar de verschillen binnen een van die groepen zijn niet aantoonbaar kleiner dan de verschillen tussen een medewerker van de ene groep en een medewerker van een andere groep. Er vormen zich wel van nature groepen op basis van het moment waarop een werknemer de organisatie binnen komt. Medewerkers benaderen op basis van hun individuele eigenschappen blijkt vooralsnog het meest effectief in de communicatie / de aansturing van medewerkers.


Leeftijd doet er wel toe

In 2020 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport "Waarde van werk in Nederland" uit (Conen). Daaruit kwam de volgende conclusie over leeftijdsverschillen:

"Kijken we in hoeverre mensen verschillen in hun waarden van werk, dan valt een aantal zaken op. Zo lijken de waarden voor werkenden jonger dan 30 jaar niet heel anders te zijn dan die voor werkenden uit andere leeftijdscategorieën; ze hechten bijvoorbeeld niet vaker of minder vaak belang aan maatschappelijk nut, vakantie, loon of zekerheid. Werkenden tussen de 30 en 50 jaar vinden goede werktijden relatief vaak belangrijk, hetgeen mogelijk samenhangt met het combineren van arbeid en zorgtaken. Werkenden van 50 jaar en ouder geven minder vaak aan belang te hechten aan intrinsieke en sociale waarden van werk."


"Rekening houden met", niet "baseren op"

Zoals al bleek uit het stuk van Stassen, Anseel en Levecque, is het het meest effectief om medewerkers als individu te benaderen en niet op basis van de generatie waartoe ze gerekend zouden kunnen worden. Rekening houden met de leeftijd van de medewerker is wel zinvol, al zou ook daar het uitgangspunt het open bespreken van individuele wensen en eisen van de medewerker moeten zijn en niet de leeftijd, of andere statistische gegevens.


Onderhandelen

Dit "rekening houden met" betekent niet dat als verantwoordelijke voor het personeelsbeleid niet meer zou kunnen onderhandelen met je (potentiële) medewerker. De organisatie heeft ook belangen en je bent zelf ook een individu. In een open en eerlijk gesprek komen de wensen en eisen van beide partijen aan bod.


2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven