• Timothy

Onderzoek van binnen & van buiten

Het toepassen van inzichten uit de antropologie kan van grote waarde zijn voor humanresourcesmanagement. Antropologica geeft HR-medewerkers graag een kijkje in de keuken. Van initiatierituelen tot cognitieve schema's.


Deel 3: emic & etic benadering.


Ons onderzoek doen wij vanuit antropologische methoden. In de antropologie kennen we de termen 'emic' (emisch perspectief) en 'etic' (etisch perspectief). In het emisch perspectief nemen wij het standpunt van de deelnemer aan: we kijken met je mee, vanuit de ogen van jou als deelnemer. Hierbij vertrouwen wij op de subjectieve betekenis die de deelnemer geeft bij het begrijpen van een verschijnsel. In het etisch perspectief (niet te verwarren met ethisch perspectief) bekijken wij het onderzoeksveld objectief, van een afstand: we bekijken jou als deelnemer vanuit onze ogen. Hierbij vertrouwen wij op theorieën en concepten bij het begrijpen van een verschijnsel.Door het gebruik van deze perspectieven verandert de manier waarop wij als onderzoekers het onderzoeksveld benaderen. Dit kan van invloed zijn op onze bevindingen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee perspectieven vloeit voort uit het subjectieve en objectieve begrip van een verschijnsel. Hier gaan we in deze blog verder op in!


Wat is emic?

Het emisch perspectief kan worden opgevat als het perspectief waarin de onderzoeker het standpunt van een insider inneemt. Wanneer de onderzoeker onderzoek doet naar een bepaald onderwerp, betreedt hij het veld. Zodra hij het onderzoeksveld heeft betreden, probeert hij het sociale fenomeen te begrijpen vanuit het standpunt van de mensen die hij onderzoekt.


Voorbeeld: in een samenleving worden door de mensen speciale rituelen uitgevoerd. Als de onderzoeker het ritueel met een emic perspectief benadert, probeert hij de subjectieve betekenissen te begrijpen die de mensen aan dit ritueel geven. Hij onthoudt zich van een objectief standpunt en probeert de rituelen juist te begrijpen door de ogen van de deelnemers aan het onderzoek. Hij beschrijft de situatie in de woorden van de leden van de groep zelf (in-vivo codering).


Een belangrijk kenmerk van het emisch perspectief is dat de onderzoeker begint met het kijken naar de data (wat er gezegd is door de mensen die hij heeft geïnterviewd). Daarna kijkt de onderzoeker welke theorie er past bij de data. Dit kan heel lastig zijn, omdat alle onderzoekers vooringenomenheden en vooroordelen hebben. Hoe zit dat bij het etisch perspectief?


Wat is Etic?

Het etisch perspectief verschilt sterk van het emisch perspectief en kan zelfs als een tegengesteld perspectief worden beschouwd. In het etisch perspectief bekijkt de onderzoeker het onderzoeksveld objectief van een afstand. Dit betekent niet dat hij fysiek afstand houdt, maar wel dat de onderzoeker de theorie als beginpunt neemt en van daaruit de data interpreteert, in plaats van te beginnen met de data.


Voorbeeld: een onderzoeker die probeert theorieën en concepten toe te passen om een bepaald onderzoeksgebied te begrijpen, gebruikt een etisch perspectief, omdat hij niet wil beginnen met het vatten van de subjectieve betekenis van de mensen die hij onderzoekt.


Het etisch perspectief biedt een objectieve kijk op het onderzoeksgebied. De onderzoeker verdiept zich niet zo diep in de context, waardoor hij de ervaring van de onderzoeker beleeft. Het etisch perspectief, in tegenstelling tot het emisch perspectief, slaagt er niet in het standpunt van de insider te presenteren, hoewel het wel veel wordt gebruikt in antropologisch onderzoek.


Voor- en nadelen

Voordeel van het etisch perspectief is dat het relatief snel werkt: de theorie is al bekend en de data hoeft alleen nog ingedeeld te worden. Nadeel daarvan is dat uitzonderingen vaak als outliers (waarnemingen die niet bij de overige waarnemingen passen) worden beschouwd. Daardoor ontwikkelt de theorie zich minder.


Voordeel van emisch onderzoek is dat de theorie die er uit komt goed in staat is om de details van de praktische situatie te verklaren. Nadeel hieraan is dat het vaak veel tijd kost om emisch onderzoek nauwkeurig te doen.


Emic onderzoek is met name geschikt om verkennend onderzoek te doen, oftewel: in situaties waarvan nog niet goed bekend is hoe ze werken. Deels zit hier ook een beleidsmatige keuze in: vind je dat de werking van de situatie wel voldoende helder is, of wil je juist beter begrijpen hoe iets werkt?


Zo doen wij het

In het onderzoek dat wij voor jou doen, passen we deze perspectieven ook toe. Dit hangt af van meerdere factoren, maar vooral van de keuze om objectief te willen blijven tijdens het onderzoek (etic perspectief) of juist volledig op te willen gaan in de mensen die we onderzoeken (emic perspectief) en zo het persoonlijke verhaal van mensen te vertellen.


Hierin onderscheiden wij ons van onderzoeksbureaus en consultants die medewerkers onderzoeken en verklaren in cijfers en statistieken. Als antropologen geloven en weten wij dat, om mensen écht goed te kunnen begrijpen, wij jou als mens aan het woord kunnen laten vanuit verschillende perspectieven. Dat betekent dat de mensen die wij onderzoeken ruimte krijgen om zich uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan interviews waarin alle details en nuances (die er soms erg toe doen!) aan bod kunnen komen.


Meer weten over hoe wij ons onderzoek kunnen toespitsen op jouw organisatie of hulpvraag? Laat het ons weten door contact op te nemen!


www.antropologica.net

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven