• Antropologica

Teamcultuur | 4 successen

Teamcultuur is de manier waarop je in een team met elkaar omgaat. Hoe je je gedraagt en wat de geschreven en ongeschreven regels zijn. Het gedrag van de teamleden en de samenstelling van het team hebben invloed op de cultuur in het team. De cultuur in je team maak je met zijn allen.

Elk bedrijf of product is het resultaat van zo'n succesvolle samenwerking. Deze vier succesvolle teamculturen zijn mogelijk. Welke herken je?


Binnen een bedrijf kunnen er verschillende culturen zijn, maar ook tussen verschillende locaties van hetzelfde bedrijf. Dit zijn de vier succesculturen:

1. We are family

Dit is een cultuur die veel bij familiebedrijven voorkomt. Er is veel betrokkenheid en inspraak. Bij deze cultuur mag je elkaar aanspreken op de resultaten maar ook op het gedrag. De gezamenlijke belangen geven bepalen de agenda. De grote saamhorigheid kan soms bijna sekte-achtige proporties kan aannemen. Er is meestal een langetermijnvisie die door de meeste medewerkers wordt gedeeld.


2. All together alone

Medewerkers bepalen hier hun eigen agenda en kiezen met wie ze wel en niet willen samenwerken. Er is weinig kennisdeling en soms sprake van bureaucratie en eigen eilandjes, maar ook veel respect voor vakmanschap en professionaliteit. Het gaat meer om de inhoud van het werk dan de organisatie zelf.


3. Between friends

Hierbij zijn de onderlinge verhoudingen en relaties zeer belangrijk. Er is veel vertrouwen onderling. De nadruk ligt op harmonie, begrip voor elkaar en draagvlak. Loyaliteit is van belang en kan vernieuwing soms blokkeren.


4. Get to work on Sunday

Dit zijn meestal projectteams, speciale taskforces of bijvoorbeeld bouwbedrijven die in korte tijd een pittige klus met een strakke deadline moeten klaren. Zodra er een externe vijand of druk ontstaat zijn deze vormen van samenwerkingen bijzonder effectief. Zonder druk van buitenaf kan het soms ontaarden in interne competitie.


Meer weten over jouw teamcultuur en hoe je deze het beste in je voordeel kunt gebruiken, veranderen, of juist versterken? Klik hier of neem contact op!

2 keer bekeken0 reacties