Onderzoek | Online cultuurscan

In één dag inzicht in je organisatiecultuur met praktische tips.

  • 8 uur
  • 999 euro
  • Online

Beschrijving van de dienst

De online cultuurscan van Antropologica helpt om inzicht te krijgen in de sterke punten en valkuilen van je organisatiecultuur. Aan de hand van leuke vragenlijsten, beeldmateriaal en een interview verdiepen wij ons in je cultuur en geven wij concrete tools mee waar je direct mee aan de slag kunt. Waarom is dit belangrijk? De organisatiecultuur is namelijk het DNA van je organisatie. Het zijn de (kern)waarden, de normen en gedragingen van medewerkers die vaak zo eigen zijn geworden, dat ze helemaal niet meer opvallen of besproken worden. En toch definiëren ze voor een groot deel hoe de organisatie werkt. Hoe gaan medewerkers bijvoorbeeld met elkaar en met klanten om? Wat is de ‘normale’ gang van zaken? Wat wordt met elkaar besproken en wat niet? Een organisatiecultuur is niet goed of slecht, maar heeft krachten en valkuilen. Neem je beslissingen snel, of juist zeer weloverwogen? Beide manieren hebben hun voordelen en nadelen en zo is het met alle cultuuraspecten. Het strategisch benutten van de voordelen en rekening houden met de nadelen van de heersende cultuur kan een organisatie veel voordeel opleveren. Inzicht hierin is dus heel waardevol. Weet de organisatie welke cultuuraspecten de overhand hebben en welke krachten en valkuilen daarbij horen? En in wat voor cultuur zouden mensen het liefst willen werken? Met de cultuurscan van Antropologica krijgen onze partners antwoord op deze vragen en bieden we de handvatten om verandering in gang te zetten. Inzicht krijgen | Conflicten oplossen | Praktische tips

Contactgegevens

+31367997206

info@antropologica.net

Verdieping 18 Mandelaplein, 1314 Almere, Nederland