Workshop

Teamcultuur

Je kijkt altijd door een cultuurbril naar je eigen teamcultuur. Daardoor zie je veel dingen niet, die voor buitenstaanders overduidelijk zijn.

Tijdens deze workshop gaan we met jullie de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoe is de macht verdeeld binnen jullie team?

  • Welke regels gelden er binnen jullie team?

  • Wat zijn jullie gedeelde normen en waarden?

  • Welke overtuigingen heersen er?

  • Welke taal gebruiken jullie om met elkaar te communiceren?

Door deze vragen samen te beantwoorden krijgen jullie een beeld van de basis waarop jullie samenwerking is gebouwd: jullie teamcultuur.

Deze workshop is bijzonder geschikt voor teams waarbinnen er (nog) geen overeenstemming is over de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat is vaak het geval in teams die pas net zijn gaan samenwerken, of als er veel nieuwe medewerkers bijgekomen zijn.

Maar het kan ook zijn dat er binnen het team sprake is van een aantal "bondjes". In de antropologie noemen we dat subculturen. Natuurlijk zijn er altijd collega's met wie je het beter kunt vinden dan met andere collega's. Voor de teamsamenwerking is het wel belangrijk om regelmatig met elkaar af te stemmen of je de basis nog wel met elkaar deelt. Deze workshop helpt jullie om te achterhalen welke kernwaarden je met elkaar deelt.